תפירת מסיכות בד

בעקבות המגפה יש מחסור בציוד מגן רפואי גם לאנשי צוות וגם לציבור הרחב. כאשר אין מסכות מתאימות, תוצרת בית עדיפה על כלום. או כפי שמנכ"ל משרד הבריאות אמר "שימו מסכות מאולתרות מחלקי בד". מסכות נדרשות עבור סוגים רבים של אנשים: אנשים העובדים בעבודות מול קהל, אלה שרוצים להגן על אחרים מפני עצמם במקרה שהם נשאים, אנשים העובדים עם אוכלוסיות בסיכון גבוה, ואנשי מקצוע בתחום הבריאות ולאחרונה גם הציבור הרחב זקוק למסיכות. נתונים מראים שמסיכות עשה זאת בעצמך ומסיכות תוצרת בית יעילות גם. השאלה היא באיזה חומר להשתמש. חיפשתי ומצאתי מחקר שבוצע באוניברסיטת Cambridge שבוחן את היעילות של מסיכות תוצרת בית https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_

What can I make with t shirt sleeves

Yesterday I showed you how to cut a t shirt apart. Now I will show you what you can do with the sleeves. If the sleeve of the t shirt is wide enough you can make a tube scarf out of it. If it is narrower you can cut the sleeve into 2 pieces, snip the ends into pairs of strips Tie the pairs of strips together on both sides And here is your tied infinity scarf from the sleeve of a t shirt. You can make yoyos from the circles that you cut from the remaining piece of the sleeve On the side of the fabric circle that is NOT going to be shown make a circle of small, even running stitches as close to the outer edge of the circle as possible. This will be used as a gathering stitch Pull the thread an

A visual tutorial on how to turn the t shirt tubes inside out

Following my posts of the past few days I will be making some video tutorials to show some of the techniques hands on. Here is the first one showing how to turn the t shirt hems inside out so that we have neat smooth t shirt cording which can be used to make cord for necklaces, fabric flowers and can be used to make ties as well. If you have more ideas please share them with us. #diy #tshirt #upcycle #teamwerecreate #remakers #sewing #sewingtutorials #PriganArt

How to make t shirt yarn

After cutting the t shirt apart what you have left now is the body of the shirt without the hem and the sleeves. You have a tube which is open top and bottom and closed on both sides. From the one side to the other fold the shirt but stop about 6 cm before it meets the other closed side Cut strips from side to side, crossing the fold but NOT cutting the other closed side of the shirt, stop about 2 cm before the edge. You now should have a tube of fabric which has a closed section and strips which are attached to this closed section. Place a piece of cardboard inside the “shirt” turning it so that the closed uncut section is facing you. You are going to cut it now. If you cut from the first c

How to cut a tshirt into different parts for maximum usage and minimum waste

When cleaning out closets for spring cleaning and end of school year we all come across piles of t shirts which are either too small or stained or worn. We don't have to throw them away. There are many uses for old t-shirts. From wash and cleaning rags to haute couture fashion pieces. T-shirt fabric is an excellent source of recreation material. It is easy to cut, doesn’t need to be hemmed and can be stretched for a more elegant look. It is very versatile. It can be braided, crocheted, knitted and knotted. All of us have used t shirts at home which can be used for these projects. All of the t shirts, even the ones with holes and stains can be used. Old school t shirts with school symbols ca

At home - Learn something new

All the parents of small children and also not so small are in a dillema about how to keep the children entertained and happy while in quarantine. There are books and screen time but they can't do that 24 hours a day. With schools closed how does one occupy high energy children at home? I have come up with a number of tutorials where the supplies don't cost any money and children can learn a new skill and have hours of fun at the same time. For the first few projects you will need a number of old t shirts which we all have at home so now is the time to sort out that pile of t shirts in all the closets. This is an opportunity to teach all the children how to sort and fold t shirts as well an

Embellishing

Slow stitching in these uncertain dark times. We are in this together all around the globe. Some of us are still free to walk around, others are homebound for a certain period of time. How do we keep ourselves busy at home? We can read books, surf the internet, watch movies and we can also create using that pile of remnants that we have. While working on a textile art project I sort my remnants into piles of circles and strips and put them aside for later use in boxes which have been sorted according to colors and I keep my scraps there. Whenever I have some free time or am travelling and need to take a hand stitching project with me,I like to create on the go, I grab a plastic bottle full

                                                                                                               © by PriganArt                                                   Priganart@gmail.com  

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Instagram Social Icon