top of page

סדנת שמיכות טלאים בחנוכה


החלה ההרשמה לסדנת חנוכה לתלמידי ד' - ח'. הסדנה תתקיים ברחובות,

בין התאריכים 26/12/16 עד 30/12/16 יום ב' עד ו' מהשעה 08:30 עד השעה 13:00.

נכין בעיקר שמיכות טלאים (פלפי או פיקניק).לפרטים נוספים והרשמה 054-4932307

51 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page