top of page

 סדנאות קבוצתיות

 

 סדנת תפירה משותפת וחוויתית

 המיועדת להקנות מגוון טכניקות וכלים לעבודה עם  מכונות תפירה ביתיות. אנו באים אליכם עם מכונות תפירה בדים ותוכנית

מה לומדים

מכונות תפירה - היכרות ותפעול

טכניקות טלאים - הכנת ריבועי קסם

תפירת כרית, תיק דו צדדי, קלמר או סינר

ניתן גם לתאם נושא לפי רמת הקבוצה

מה בתוכנית

שיעור ראשון - שעה וארבעים דקות

הפסקת כיבוד - חצי שעה

שיעור שני - שעה וארבעים דקות

מספר המשתתפים

מ 4 - 12 משתתפים בקבוצה

עלות הסדנה

  עד ארבעת המשתתפים הראשונים 1200 ש"ח

כל משתתף נוסף  200 ש"ח

דמי הרשמה - 180 ש"ח שיקוזזו בעת הסדרת הרישום

דמי ההרשמה לא יוחזרו בשל ביטול השתתפות

לתיאום והרשמה

  בטלפון  054-4932307


 

bottom of page